Liste cu străzile pe care se vor executa lucrări de extindere, reabilitare rețea apă și/sau canalizare:

Bacău (canalizare)

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Bacău (inclusiv Hemeiuș, Letea Veche, Mărgineni)
UAT Bacău
Strada Lugime (m)
B-dul Unirii (între str. N. Ene și str. Bistriței) 244
Gheorghe Vrânceanu 0
George Coșbuc 0
C-tin Mușat 942
Calea Onești 292
Narciselor 1169
Aeroportului 1014
Calea Republicii 3745
Agudului 675
Toporași 0
Cerbului 62
Chimiei 327
Înfrățirii 104
Cireșoaia 1060
Arinilor 1281
Speranței 0
Cantonului 0
Frunzei 665
Constantin Platon 273
Pomilor 178
Ion Roata 927
Col. Nicolae Drăghici 0
Cpt. Ernest Tartescu 114
Gen. Eremia Grigorescu 0
Cpt. Vasile Marica 508
Salciei 127
Siretului 374
Gen. Grigore Cantili 359
Cpt. Ion Boroș 90
Maior Alexandru Velican 118
Cpt. Victor Precup 79
Lt. Col. I. Zărnescu 249
Calea Bârladului (DN2F) 2106
Brândușei 0
Arcade Șeptilici 293
Xenopol 109
Poet Cârlova 74
Prunului 105
Dimitrie Busila 199
Al. I. Cuza (Calea Tecuciului - DJ207G) 0
Viselor 269
Lt. Victor Botocan 105
Muncii 541
Cezar Uncescu 126
Dorului 1061
Gen. Dr. Dragomir Badiu 191
Ștefan Zeletin 0
Scânteii 131
Ștefan Luchian 143
TOTAL UAT Bacău 20429
UAT Letea Veche
Strada Lungime (m)
Romaniței 0
Silozului 0
Ion Creangă 493
Trecătoarea Holtului 1246
Panselelor 741
Izvorului 526
Al. I. Cuza (Letea Veche) 1631
Zorilor 770
Viilor (laterala str. Al. I. Cuza) 272
Aleea Transelectrica 197
TOTAL UAT Letea Veche 5876
UAT Hemeiuș
Strada Lungime (m)
Ion Simionescu (DJ 119B) 3274
Gării 1338
Sf. Gheorghe 668
Rozelor 1443
Crinului 217
Calea Moldovei (între CF și Calea Moldovei) 137
Calea Moldovei (DN15) 352
Hotarului 1138
TOTAL UAT Hemeiuș 8567
UAT Mărgineni
Strada Lungime (m)
Calea Moinești 2407
Cimitirului 645
TOTAL UAT Mărgineni 3052
Concluzii
Total lungime retele canalizare (m) 42.486
Stații de pompare (buc.) 18

Buhuși (canalizare)

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Buhuși
UAT Buhuși
Strada Lugime (m)
Orbic 6169
Libertății 4931
Bodești 3189
Tineretului 605
Ghe. Doja 654
Marginea 897
Casa de apă 2809
Chebac 0
TOTAL UAT Buhusi 19254

Buhuși (rețea apă)

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de apă în aglomerarea Buhuși
UAT Buhusi - Conductă de apă
Strada Lugime (m)
Str. Orbic - 160 mm 5227
Str. Orbic - 110 mm 1055
TOTAL m 6282

Dărmănești (canalizare)

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Dărmănești
UAT Dărmănești
Strada Lugime (m)
Rafinăriei 520
Chimiei 1 1541
Dumbravei 393
Energiei 4123
Taberei 150
Bratulești 275
Crinului 449
Orizontului 1374
Valea Uzului 403
Muncii 1280
Stadionului 420
Victoriei 391
Alunului 563
Arinilor 319
Armoniei 359
Arțarilor 208
Bradului 569
Bratulești 1356
Buciumului 865
Bujorului 573
Castanilor 449
Căprioarei 289
Chimiei 2 649
Cireșilor 0
Crângului 271
Fabricii 974
Fagului 149
Fierarilor 268
Fânețelor 210
Florilor 258
Forestierului 630
Garofiței 172
Gării 594
Ghioceilor 487
Lalelelor 99
Luncii 799
Măguricei 451
Minerilor 1737
Mioriței 275
Morii 0
Nemira 852
Nordului 109
Panselelor 196
Petroliștilor 484
Pinilor 235
Poiana 581
Popasului 349
Prieteniei 160
Primăverii 1019
Răchitiș 399
Salcâmului 260
Stejarului 798
Șipotului 184
Teiului 736
Tineretului 251
Trandafirilor 86
Triajului 1002
Vadului 345
Valea Uzului 5025
Calea Trotușului 4883
Viorelelor 113
Vișinilor 219
Zorilor 168
TOTAL Darmanesti 43.346
Dărmăneasca
Strada Lugime (m)
Valea Malului 511
Cișmelelor 639
Livezi 636
DN 12A 1976
TOTAL Dărmăneasca 3762
Lapoș
Strada Lugime (m)
Sat Lapoș 3708
TOTAL Lapoș 3708
Concluzii
Total Aglomerare Dărmănești (m) 50816

Moinești (canalizare)

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Moinești
UAT Moinești
Strada Lugime (m)
M. Eminescu 2285
Ecoului 244
Orizontului (Orientului) 457
Păcurari 636
Lucăcești 2059
Atelierelor 1221
Progresului 620
Lunca 1360
Al. I. Cuza 3903
Plopilor 508
N. Bălcescu 251
Păcii 1195
1 Mai 2721
Kogălniceanu 329
Bradului 507
Măgurii 420
Bagdazar 665
Luchian 568
Horia 521
TOTAL UAT Moinești 21635

Moinești (rețea apă)

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de apă în aglomerarea Moinești
Moinești
Strada Lugime (m)
Lucăcești 909
1 Mai 949
Livezilor 1018
Martir Cloșca 653
TOTAL (m) 3529

Lucrări de conectare a cartierului Hangani:

În SF este menționată conectarea cartierului Hangani la stația de pompare Vermești și dezafectarea rezervorului din Hangani.

Conducta de la SP Vermești - L = 1286m, PEID de 200mm (inclusiv 84 branșamente).

Târgu Ocna (canalizare)

Străzi pe care va fi reabilitată rețeaua de canalizare în aglomerarea Tg. Ocna
UAT Tg. Ocna
Strada Lugime (m)
DN 250 (mm) DN 400 (mm)
Viișoara 1107
Vasile Alecsandri 188
Petre Ispirescu 930
Gării 268
Verii 401
Dimitrie Cantemir 114
Decebal 176
Petru Rareș 169
Gândului 149
Aurel Vlaicu 161
Ion Creangă 130
Negru Vodă 169
Cimitir 558
Florilor 174
Vultur 124
Ernei 247
Galean 1504
Andrei Mureșanu 154
Alexandru Vlahuță 113
Viitorului 309
Ion Catina 231
Cărămidăriei 331
Costache Negri 3318
Oituz 180
Pompei 80
Slt. Comănescu 120
Visului 182
Viilor 400
Fundătura C. Negri spre SE 0 343
Republicii 1303
Salinei 639
Poet Ion Grămadă 394
Salina 804
Lt. Sion 93
Cosna 142
Tisești 2566
Aurora 197
Constantin Mușat 135
Vâlcele 1841
Horia 448
Vlad Țepeș 377
Podei 576
Văleni 233
Pârâul Vâlcica 252
Liliacului 120
Crizantemei 433
Țărăncuța 492
Libertății 108
Gheorghe Doja 270
Cireșilor 84
Proletari 151
Primăverii 141
E. Grigorescu 0
Maior Rosita 0
Sălciilor 0
TOTAL UAT Tg. Ocna 23786 343
24129
Sunteti aici: Informații utile LISTE STRĂZI